Desátým rokem projektujeme rozsáhlé realizace v oblasti elektro – silnoproudu, slaboproudu,  měření a regulace nebo automatizace budov a chytrého bydlení.

Projekční činnost

Jedním z hlavních přínosu naší projekční činnosti je průběžná koordinace našich prací se všemi dotčenými profesemi, především TZB a ZTI.

Řízení profesí

Metodu BIM využíváme jako prostředek umožňující zefektivnění celého procesu projekce především ve vazbě na ostatní profese.

3D projekce v BIM

Významné projekty

VANGUARD

Rezidence Průhonice

Luka Living