top of page
header-reference.jpg

SLUŽBY

Zakládáme si na klientsky orientovaném přístupu, špičkové odbornosti a dodržování termínů.

​​Zaměřujeme se především na konzultace, projekci a inženýring pro oblast komplexních elektroinstalací se specializací především na systémové elektroinstalace, měření a regulaci, automatizaci budov, chytré domácnosti, rezidenční developerské projekty a středně velké kancelářské budovy.

Investice do kvalitně a detailně zpracované projektové dokumentace ve všech úrovních se následně vrátí v podobě úspory času i prostředků při vlastní realizaci. Díky takto zpracované dokumentaci má investor náklady zcela pod kontrolou.

Hlavní obory projektové činnosti

+ Rodinné domy, vily a rezidence
+ Rezidenční developerské projekty
+ Systémy automatizace budov
+ Systémové elektroinstalace
+ Příprava instalace pro automatizaci
+ Řešení chytrého bydlení
+ Menší a středě velké kancelářské budovy
+ Galerie a konferenční centra
+ Hotely
+ Sportovní a rekreační centra
+ Audio a vizuální technika
+ Systémy pro distribuci audio video signálu
+ Fotovoltaické systémy
+ Příprava rozpočtů pro výběrová řízení

img1.jpg
img2.jpg

Typy standardně vydávané projektové dokumentace, služby

+ Studie proveditelnosti
+ Územně technické studie
+ Geodetické zaměření
+ Dokumentace pro územní rozhodnutí
+ Dokumentace pro stavební povolení
+ Dokumentace pro výběr zhotovitele
+ Dokumentace pro provedení stavby
+ Dokumentace skutečného stavu
+ Výrobní dokumentace
+ Podrobné výkazy výměr včetně odborného nacenění
+ Inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení
+ Inženýrská činnost
+ Projektový management
+ Odborné projektové posudky

Oblasti projekční činnosti

+ Návrhy automatizovaného systému řízení
+ Systémová silnoproudá elektroinstalace
+ Návrhy, schémata a výkresy rozvodnic
+ Slaboproudé rozvody, strukturovaná datová kabeláž
+ Informační a datové systémy
+ Návrhy, schémata a výkresy racků
+ Hromosvod a uzemnění
+ Návrhy systémů ochrany před bleskem
+ Zemnící soustava a uzemnění
+ Elektrická požární signalizace
+ Elektronické přístupové systémy
+ Měření a regulace
+ Záložní zdroje, dieselagregáty
+ Fotovoltaické systémy pro rodinné domy a průmysl
+ Integrace TZB a ZTI
+ Elektronické zabezpečovací systémy
+ Rozvody a distribuce audia a videa

img3.jpg
bottom of page