Služby

Zakládáme si na klientsky orientovaném přístupu, špičkové odbornosti a dodržování termínů

Zaměřujeme se především na konzultace, projekci a inženýring pro oblast komplexních elektroinstalací se specializací především na systémové elektroinstalace, měření a regulaci, automatizaci budov, chytré domácnosti, rezidenční developerské projekty a středně velké kancelářské budovy.

Hlavní obory
projektové činnosti

Rodinné domy, vily a rezidence

Rezidenční developerské projekty

Systémy automatizace budov

Systémové elektroinstalace

Příprava instalace pro automatizaci

Řešení chytrého bydlení

Menší a středě velké kancelářské budovy

Galerie a konferenční centra

Hotely

Sportovní a rekreační centra

Audio a vizuální technika

Systémy pro distribuci audio video signálu

Fotovoltaické systémy

Příprava rozpočtů pro výběrová řízení

Typy standardně vydávané projektové dokumentace, služby

Studie proveditelnosti

Územně technické studie

Geodetické zaměření

Dokumentace pro územní rozhodnutí Dokumentace pro stavební povolení Dokumentace pro zadání stavby

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro realizaci stavby

Inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení

Inženýrská činnost

Projektový management

Odborné projektové posudky

Oblasti 
projekční činnosti

Návrhy automatizovaného systému řízení

Systémová silnoproudá elektroinstalace

Návrhy, schémata a výkresy rozvodnic

Slaboproudé rozvody

Návrhy, schémata a výkresy racků

Hromosvod a uzemnění

Návrhy systémů ochrany před bleskem

Zemnící soustava a uzemnění

Elektrická požární signalizace

Měření a regulace

Integrace TZB a ZTI

Elektronické zabezpečovací systémy

Rozvody a distribuce audia a videa

Kabelové trasy